Десантиране на БМД-2 (март 2012,Рязань)

{START_COUNTER}